ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ ภายในปี ค.ศ. 2030 (26 กันยายน 2566)
ข่าวทั่วไป วันที่ 26 ก.ย. 2566 - 10:52 น.

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ทั้ง 17 ข้อ ในช่วง 7 ปีสุดท้าย เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี ค.ศ. 2030 และติดแฮชแท็ก #SDGSummit และ #17SDGsแค่นี้เราทำได้ #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา ในการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภท
.
รู้ไหมว่าเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน! 🤝🏼✨
.
#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030! 🌏🤝🏼
.
โลกของเราจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนทุก ๆ คน โดยนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่แตกต่างกันมาพลิกโฉมสังคมไทย ให้มีความรุ่งเรือง มั่งคั่ง ยั่งยืน และครอบคลุม 🌏🤝🏼
.
#กระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ผ่านกลไกการทำงานของกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ พร้อมด้วย 7 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น Change for Good ได้อย่างเป็นรูปธรรม
.
และนี่คือส่วนหนึ่งในการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบรรลุ “17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ของ UN 🎯✨ โดยการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย คือหมุดหมาย SDGs ในมิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ของ UN ที่ประกอบด้วย 

#SDG17 ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

👉พวกเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้ 

💙 นำ SDGs มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

💙 พูดคุยกับผู้คนรอบข้างและใช้พื้นที่บนโลกออนไลน์ของคุณเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมาทำความเข้าใจและสนับสนุน SDGs ไปด้วยกัน

💙 ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมที่ขับเคลื่อน SDGs ไม่ว่าจะในรูปแบบลงพื้นที่หรือบนแพลตฟอร์มออนไลน์

__________

SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 📌📅 ในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา ⏳
.
📚 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่:
https://thailand.un.org/th/sdgs
#SDGSummit #17SDGsแค่นี้เราทำได้ #จังหวัดเชียงใหม่
26 กันยายน 2566