สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งจัดกิจกรรม Live Your Idea Matter ในเดือนมิถุนายน 2566 - - ธุรการ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ชม.) 9 มิ.ย. 66
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย - - ธุรการ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ชม.) 1 มิ.ย. 66
การขยายกำหนดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ - - ธุรการ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ชม.) 31 พ.ค. 66
กิจกรรม Opengov Space ครั้งที่ ๖ - - ธุรการ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ชม.) 25 พ.ค. 66
.:: ข่าวทั้งหมด ::.