ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดคัดทิ้งฤดูฝน ปี 2566 - - ธุรการ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่) 29 พ.ค. 67
ดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ - - ธุรการ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่) 28 พ.ค. 67
สรุปสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2567 - - แผนกธุรการ (สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่) 15 พ.ค. 67
.:: ข่าวทั้งหมด ::.