ขอเชิญร่วมรับชมถ่ายทอดการจัดงาน ผนึกกำลังขับเคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม - - ธุรการ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) 4 ธ.ค. 66
โปรแกรมฝึกอบรม ประจำปี 2567 - - ธุรการ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ชม.) 23 พ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์จำหน่าย "ลำไยพันธุ์อีดอ" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร - - แผนกธุรการ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 22 พ.ย. 66
อบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - - ธุรการ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ชม.) 21 พ.ย. 66
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม - - ธุรการ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ชม.) 21 พ.ย. 66
อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 - - ธุรการ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ชม.) 20 พ.ย. 66
.:: ข่าวทั้งหมด ::.