รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center - - ธุรการ (สำนักงานการต่างประเทศ) 30 ม.ค. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ - - แผนกธุรการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่) 24 ม.ค. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา - - ธุรการ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ชม.) 23 ม.ค. 66
.:: ข่าวทั้งหมด ::.